ALTINOLUK TARİHİ VE MİTOLOJİ

Doğal güzelliklerinin yanısıra ve belki -daha önemli- olarak “Tarihsel Birikimlere” sahip olan Altınoluk'un, eski köy yerleşimi kentin kuzeyinde, tepede yer alır. 1927 yılına kadar adı, “Papazlık” olarak geçen köye ait ilk veriler 16 yy. başlarında Kanuni Sultan Süleyman'ın (1520-1566) saltanatının ilk yıllarında yapılan sayımlara kadar uzanıyor. Buradan yolaçıkarak Papazlık'ın kuruluşunun 450 yılı aşan bir geçmişe dayandığını söyleyebiliriz. Köyün ilk sakinleri, Osmanlı Devleti'nin vergi muhafiyeti sağlayarak, derbentçi kaydettiği ve Papazlık'a yerleştirdiği Söğütlü yörükleridir.


RUM YERLEŞİMİ

Altınoluk KöyüYunanistan'ın Midilli adasından 1820'li yıllardaçalıştırılmak üzere getirilen Rumların zamanla burada çoğalıp, iskan tutmaları ile oluşmuştur. Rumlar ibadetleri için birde kilise yaptırmışlardır. O dönemde Türk yerleşiminin, Hıdırlar, Kadirler ve Sakarlar olarak anılan ailelerden oluştuğu bilinmektedir. Altınoluk'ta geçmişten beri süren bu yaşamın günümüze uzanan izleri olan Rum ve Türk sivil mimarlık örnekleri, kültürel birikimimizin en önemli tanıklarıdır. 1991 yılında Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Kentsel SİT ilan edilen Altınoluk köyünde 36 adet yapı tescil edilmiştir. Köyün önemli bir kısmını kapsayan Koruma amaçlı imar planı, 1994'ten beri uygulamadadır. Bazı önemli konaklar (Abdullah Efendi Konağı vb.) restore edilmiş olsada, genelde tescilli yapılar acil restorasyon beklemektedir. Bunun yanısıra; koruma planı gereği yeni yapılaşmalar SİT koşullarına uygun oluşmaktadır. Köyün hemen güney eteğinde ve SİT alanına dahil edilen, Altınoluk Antandros Amfi Tiyatrosu 1994 yılında yapımına başlanıp, 1997 yılında bitirilençok önemli bir kültür ve sanat mekanıdır. Ve sanki, kentsel SİT'in tamamlayıcısı olmuştur.
2000 yılında Antandros Antik Kentini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği ve Altınoluk Belediyesi'nin maddi katkı ve destekleri ile, bölgede gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sonucunda tespit edilen kaçak kazı çukurlarının fazlalığı, Antandros antik kentinin talan edilmekte olduğunu belgelemiştir. Talanın belgelenmesinin ardından bu konuda hassasiyet gösteren Altınoluk Belediyesinin katkıları ve Akbank'ın ana sponsorluğu ile 2001 yılında, antik kaynaklarda Kimmerlerin yerleştikleri tek merkez olarak gösterilen Antandros antik kenti kazıları başlamıştır. Balıkesir Müzesi Başkanlığı ve Ege üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Gürcan Polat'ın bilimsel danışmanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleştirilen kazıçalışmaları sonucunda, Kaletaşı tepesinin güneybatı yamacında Geç Roma dönemine ait bir zengin evi ortayaçıkarılmaya başlanmıştır.
Yapılançalışmalar sonucunda bu eve ait yedi oda gün ışığın açıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan bu odalardan üç tanesinin ve bu odaların açıldığı 33 metre uzunluğundaki koridorun tabanının mozaik döşemeye, iki odanın da duvarlarının duvar resimlerine sahip olduğu saptanmıştır. Ana odalardan birisinin de hem duvarlarının hem de tabanının mermer kaplama ile döşendiği belirlenmiştir. Bu ev kompleksine ait tuvalet de açığaçıkarılmıştır. Tuvalet, 1.20 metre yüksekliğindeki bir ana kanalizasyon hattı üzerine yerleştirilmiştir. Ana kanalizasyon hattının bu kadar büyük tutulması, gün ışığınaçıkarılan evin bu alanda tek olmadığını, bu bölgenin şehrin ileri gelenleri tarafından oturulan bir mahalle olması gerektiğini ortaya koymuştur.
Kaldı ki yapılan sonçalışmalarda bir alt terasta bulunan yapıların üst duvarları belirmeye başlamıştır. Bu alanda yapılançalışmalar, duvar resimleri, taban mozaikleri ile oldukça görkemli bir turizm potansiyeline sahip olacak geç Roma dönemine ait kalıntıları Türkiye turizmine kazandıracaktır. Bu yönde restorasyon ve konservasyonçalışmalarına ağırlık verilerek, 2003 kazı sezonuyla birlikte başlayan restorasyon ve konservasyonçalışmalarına ara verilmeksizin kış aylarında da devam edilme kararı alınmıştır.

ANTANDROS

Altınoluk Köyü Manzara Edremit-çanakkale karayolunun hemen kuzeyindeki kazıçalışmalarında Antandros antik kentinin kuruluş aşamasına ait M.ö. 8. yüzyıl seramiklerinin ele geçtiği tabakalara ulaşılmıştır. Bu tabakalarda yoğun gri tek renkli seramiklerin varlığı, kentin kuruluş aşamasında Aiollerin önemli bir yere sahip olduğu görüşüne ağırlık kazandırmaya başlamıştır. Sürdürülen kazıçalışmalarında M.ö. erken 6 yüzyıla ait bir ev ortayaçıkarılmaya başlanmıştır. Büyük bir yangın sonrasında terk edildiği anlaşılan evin işlik bölümünde taban üzerinde oldukçaçok sayıda günlük kullanım kapları, kandiller ve dokuma tezgah ağırlıklarına rastlanmıştır. Gerek yangının büyüklüğü ve gerekse de taban üzerinden ele geçen malzemelerin M.ö. erken 6. yüzyıla ait olması bu yangının olasılıkla, Kimmerleri Antandros'dan atmak için Lydia Kralı Alyattes'in oğlu Kroisos tarafından Antandros'a gerçekleştirilen sefere ait olduğunu düşündürmektedir. Bu alandakiçalışmalar, henüzçok az sayıda arkeolojik kazıya sahip Troas bölgesinin tarihindeki karanlık noktaları aydınlatacak nitelikte görülmektedir.
Antandros kazıçalışmalarının yürütüldüğü bir diğerçalışma alanı, ne yazık ki bugün konutların arasındaki boş alanlarda gerçekleştirilen mezarlık kazısıdır. Antandros yerleşim alanının batısında yer alan mezarlık alanı, kıyı ile kıyıya paralel uzanan tepe arasındaki yaklaşık 50 metre genişliğindeki, ince uzun kıyı şeridine konumlanmıştır. Altınoluk Antik1989-1995 yılları arasında Bursa Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kurtarma Kazılarından elde edilen bilgiler ışığında, mezarlığın daha zengin buluntular içeren batı bölümü tamamen tahrip olmuş veya yapılan konutların altında kalmıştır. Mezarlığın doğu bölümünde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Batı Anadolu'da benzeri olmayan bir mezarlık ile karşılaşılmıştır. Bir tepenin yamacında yer alan mezarlık, M.ö. 8. yüzyıldan başlayıp, M.ö. 1. yüzyıla kadar sürekli kullanım görmüştür. Bu nedenleçok farklı tipte mezarlar yoğun ve birbirlerinin üstünde yer almış bu nedenle oldukça ilginç bir görüntüye sahip olmuştur. Farklı mezar tipleri arasında pişmiş toprak lahit mezar, taş lahit mezar,çatı kiremiti mezar, pithos mezar, kremasyon (yakarak gömü) gibi mezarlar yer almaktadır.
Mezarlık alanında ele geçen M.S. 2 yüzyıla ait bir mezar ile, Bizans döneminde ikinci kez kullanıldığı anlaşılan bir diğer mezar, bu alanın seyrek de olsa Roma ve Bizans dönemlerinde de mezarlık olarak kullanıldığının göstergesi olmuştur. Kazı sırasında ele geçen mezarlar yerlerinden kaldırılmayıp, kazıların ilerlemesinin ardından üstü birçatı örtüsüyle kapatılarak yerinde teşhiri planlanmaktadır. Bu özelliği ile de Antandros kazısı bir ilk olma yolundadır.